01/08 - Wijninckxbijdrage 2023 – Update van het plafond zelfstandigen

logo

De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op stortingen van werkgevers en vennootschappen voor het aanvullend pensioen. Ze wordt toegepast voor bepaalde zelfstandigen en werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw. De wetgeving voorziet het gebruik van een aantal parameters voor de berekening van de Wijninckxbijdrage.

Als gevolg van een wetswijziging van art. 5, §2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen, is het plafond 'zelfstandigen' dat gebruikt wordt voor de berekening van de Wijninckx-bijdrage gewijzigd. Het plafond wordt nu anders berekend, waardoor het eerder meegedeelde en gepubliceerde bedrag niet correct was. Het plafond voor zelfstandigen dat wordt gebruikt voor de berekening van de Wijninckxbijdrage 2023 is daarom 65.899,36 EUR.

De (up-to-date) parameters die van toepassing zijn voor de berekening van de Wijninckxbijdrage 2023 zijn hier beschikbaar.