02/03/2023 - Ter attentie van de DPO van secundair netwerk “Db2p”

logo

Geachte Mevrouw, Heer,
 
De controle op de praktische uitvoering van de minimale veiligheidsnormen wordt uitgeoefend door de dienst informatieveiligheid van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid door middel van een vragenlijst die elke instelling dient in te vullen.
 

Naast de vragenlijst kan u ook het document ´Hulp bij de evaluatie` vinden, die door de policy werkgroep werd opgesteld, die u hulp kan bieden bij de evaluatie van de vragenlijst.
 
 

 

Praktisch

  1. Download de vragenlijst in bijlage.

  2. Vul de vragenlijst in.

  3. Laat de Excel-vragenlijst met de antwoorden digitaal ondertekenen door de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur.

  4. Stuur de ondertekende Excel-vragenlijst digitaal naar de dienst informatieveiligheid van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (dpo-db2p@sigedis.fgov.be & security@ksz-bcss.fgov.be) vóór 31 mei 2023.
    Opgelet: Lukt het niet om de Excel-versie digitaal te ondertekenen, gelieve dan éénmaal de getekende PDF-versie en éénmaal de Excel-versie door te sturen.

  5. U ontvangt een bevestiging van ontvangst.
     

Andere vragen? Stuur een e-mail naar security@ksz-bcss.fgov.be .

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

Dienst informatieveiligheid