08/02 - Wijninckxbijdrage 2024 - Nieuwe berekeningsparameters

logo

De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op stortingen van werkgevers en vennootschappen voor het aanvullend pensioen. Ze wordt toegepast voor bepaalde zelfstandigen en werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw.

De wetgeving voorziet het gebruik van een aantal parameters voor de berekening van de Wijninckxbijdrage. Deze parameters moeten elk jaar worden bijgewerkt.

De parameters die van toepassing zijn voor de berekening van de Wijninckxbijdrage 2024 zijn hier beschikbaar.