10/08 - Update PUSH AffiliateData en OrganiserData

logo

Er zal volgende week geen push AffiliateData en OrganiserData (week van 15 augustus).

Onze excuses voor dit ongemak.