12/01/2023 – Aangifte ‘Payment’ in Productie

pensionpro logo

De aangifte ‘Payment’ via db2p is vanaf 12/01/2023 beschikbaar op PRODUCTIE en is verplicht voor:

  • alle aangiftes van uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen die worden verricht vanaf 1/1/2023;

  • laattijdige aangiftes van uitbetalingen die werden verricht vóór 1/1/2023 maar die niet tijdig aan het Pensioen Kadaster (PK) werden aangegeven; die dus niet vóór 12/1/2023 zijn aangegeven aan het PK.

Het is dus niet langer mogelijk om (nieuwe) uitbetalingen aan te geven via het PK. Verbeteringen en annuleringen van de PK-aangiftes (vóór 12/1/2023) moeten na de overschakeling nog via het PK gebeuren.

 

De volgende functionaliteiten zijn beschikbaar op PRODUCTIE & SIMULATIE:

  • Batch- en online-aangifte (aangifte, correctie en annulatie);

  • Online consultatie van aangiftes;

  • Maandelijkse push van PaymentSlip + online consultatie;

  • Online consultatie van gegevens over de aangeslotenen/begunstigden (persoonlijke gegevens, uitbetaling prestaties, ZIV-inhoudingpercentage)

Nuttige documentatie voor werkgevers en bedrijven en hun dienstverleners en sociale secretariaten:

Documentatie

Beschrijving

Aangifte-instructies, lijst van anomalieën en XSD-schema voor de ‘Payment’ aangifte

Nodige informatie voor de aangifte ‘Payment’ via DB2P.

DB2P Toegang Payment-toepassing voor Ondernemingen

Informatie over de toegang tot de onlinetoepassingen van DB2P en in het bijzonder over de aangifte van een uitbetaling van niet-geëxternaliseerde aanvullende pensioenen.

DB2P Payment_Gebruikershandleiding voor werkgever en vennootschap

Handleiding over de navigatie binnen de DB2P-toepassing ‘Payment’.

DB2P voor werkgever en vennootschap_toelichtingen Payment

Vereenvoudigd document met toelichtingen voor de aangifte van intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen

Gestion des mandats et droits utilisateurs dans la déclaration Payment [enkel beschikbaar in FR]

Informatie en voorbeelden voor het beheer van mandaten en gebruikersrechten voor de aangifte ‘Payment’.