13/07 - Nieuw op PensionPro.be !

logo

Op pensionPro.be vinden pensioeninstellingen en inrichters alle informatie over hun aangifteverplichtingen aan de databank aanvullende pensioenen (db2p). Sigedis beheert de databank en centraliseert sinds 2011 de informatie over de opbouw van aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen.

Binnenkort moeten ook de gegevens over de tweedepijlerbetalingen worden aangegeven via db2p (en dus niet langer via het Pensioenkadaster).

De rubriek ‘pensioeninstellingen’ bevat alle informatie voor de aangiften door verzekeraars en pensioenfondsen. In de nieuwe rubriek ‘pensioeninrichters’ vindt u alle documentatie voor de aangiften door werkgevers en vennootschappen.

Ontdek de nieuwe rubriek hier