21/10 -  PUSH PAYMENTSLIP IN SIMULATIE

logo

Nieuwe stap in de simulatiefase voor Payment: de 1ste Push PaymentSlip moet op vrijdag 21/10 in Simulatie worden uitgevoerd.

Ter herinnering, een PaymentSlip (betalingsoverzicht) wordt maandelijks gegenereerd op basis van de gegevens die via de aangiftes Payment aan db2p worden meegedeeld. Een betalingsoverzicht bevat het totale bedrag van de solidariteitsbijdragen en het totale bedrag van de ZIV-inhoudingen die een uitbetalingsinstelling (debiteur) heeft ingehouden op de door haar verrichte tweedepijlerbetalingen en maandelijks moet doorstorten aan de Federale Pensioendienst.

Een betalingsborderel voor een bepaalde maand (m) is opgebouwd op basis van alle verwerkte en geaccepteerde aangiftes Payment (zonder Blocking anomalieën) in db2p met:

  • een ZIV-inhouding (HealthDeductionAmount) en/of een solidariteitsbijdrage (SolidarityContributionAmount);

  • een betalingsdatum (PaymentDate) die ligt in dezelfde maand (m) als de maand waarop het borderel betrekking heeft én die bij db2p is ingediend en verwerkt vóór de 15de dag van de volgende maand (15/m+1);

  • een betalingsdatum (PaymentDate) in een maand voorafgaand aan de maand waarop het borderel betrekking heeft (m-1, m-2,…) én die bij db2p is ingediend en verwerkt na de 15de van de betreffende maand (15/m) maar vóór de 15de van de volgende maand (15/m+1).

Voor meer informatie over de PaymentSlip, gelieve de aangifte-instructies (punt 2.7) te consulteren.

Belangrijke informatie:

  • alleen instellingen met een actief batchkanaal ontvangen de PUSH;

  • een PaymentSlip voor een bepaalde referentieperiode wordt altijd vastgesteld op de 15de van de volgende maand;

  • de (eerste) gecommuniceerde PaymentSlip heeft betrekking op de referentieperiode 'september 2022' (vastgesteld op 15/10/2022).

Nuttige documentatie: