Aanvraagprocedure BISS-nummer voor betaling declaraties aan DB2P

logo

De aanvraag moet worden gestuurd naar Contactcenter@sigedis.fgov.be

 

De aanvraag moet bevatten:

1. De context van de aanvraag

  • Een BIS-nummer wordt enkel toegekend in geval van uitkeringen bij overlijden voor één of meer begunstigden die in het buitenland wonen en voor wie een RIZIV- of solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

​​​​​​​2. Een kopie van het internationale paspoort of de identiteitskaart van de betrokkene(n)

  • ​​​​​​​Gescande documenten moeten in kleur en geldig zijn, met de voor- en achterkant van het document (identiteitskaart) indien van toepassing.