BELANGRIJKE UPDATE: nieuwe versie van de Push AffiliateData van toepassing vanaf 1/1/2025

Vanaf 1/1/2025 is er een nieuwe versie van (de) PUSH AffiliateData van toepassing. Deze nieuwe versie van PUSH zal informatie bevatten over de aanvragen tot (vervroegde) uitbetaling van het aanvullend pensioen ingediend via mypension.be; informatie over aansluitingen waarop de vereenvoudigde vereffeningsprocedure “kleine bedragen” van toepassing is; evenals veranderingen in de structuur van FiscalData om aan nieuwe noden te voldoen. 

Er is nu een nieuwe versie van het XSD-schema (versie 3.5.0) beschikbaar. Deze nieuwe versie bevat de toevoeging van de nieuwe takken BankAccountData, SecondPillarPensionRequestsData, SmallAmountProcedureEligibilityData en de aanpassingen voor de tak FiscalData. Deze wijzigingen zijn hier opgenomen in de XSD-documentatie (Data Dictionary).