BELANGRIJKE UPDATE: PUSH AffiliateData en Monitoring Payment

image

1) PUSH AffiliateData: wijzigen van de Data Dictionary

Een nieuwe versie van de Data Dictionary van de Push AffiliateData (v11.5) is nu beschikbaar.
Deze nieuwe versie bevat de volgende verduidelijkingen:

FiscalData:

  1. Tekstcorrecties in de toelichting van de scope van 'CareerCompleted' ;
  2. Verduidelijkingen met betrekking tot de communicatie van het veld 'CareerCompletedDate';
  3. Toevoeging van de nieuwe waarde 'NA' voor het veld 'EffectiveActive' om samen te vallen met de reeds gepubliceerde XSD. De waarde 'NA' maakt het mogelijk een beter onderscheid te maken tussen gevallen waarin een aangeslotene niet ‘effectief actief is’ (=N) en die waarin een verificatie niet relevant is (bijvoorbeeld wanneer de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd niet heeft bereikt of voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan).

 FCPIContributionMaxima:

  1. Verduidelijking van de betekenis van de gecommuniceerde waarden in het veld ‘SelfEmployedQualityMessage'.
     

 2) Push Monitoring Payment: wijzigen van de Data Dictionary

Een nieuwe versie van de Data Dictionary van de Push Monitoring Payment (v1.2) is nu beschikbaar.
Deze nieuwe versie bevat de volgende verduidelijkingen:

  1. Verduidelijkingen met betrekking tot de pensioendata die worden gebruikt in de 'PMC00042'-verificatie.