Belangrijke updates

Logo PensionPro.be

1) Nieuwe gegevensuitwisseling van Sigedis naar pensioeninstellingen (PUSH/PULL OrganizerData):

PUSH/PULL ‘OrganizerData’ is vanaf nu beschikbaar:

  • De online consultatie (‘PULL’) is al beschikbaar sinds vorige week;

  • De eerste verzending voor de volledige populatie met een foto van alle inrichters per pensioeninstelling (‘Full PUSH’) gestart op 13/07/2021;

  • De wekelijkse verzendingen (‘Weekly PUSH) zullen vanaf de week van 19/07 opstarten.

Via deze uitwisseling bezorgen we actuele gegevens over de inrichter van de regeling aan de uitvoerende pensioeninstellingen, bv. stopzetting van activiteit, fusie of schrapping als werkgever.

2) Versoepeling van de anomalieën ‘Data Quality’:

Er is een nieuwe anomalielijst beschikbaar voor het domein ZS BL (of ODSE). 

Begin van het jaar 2021 werden nieuwe anomalieën toegevoegd om de datakwaliteit te verbeteren. Een aantal anomalieën zijn geïmplementeerd om te controleren of de aangeslotene van een regeling voor zelfstandige bedrijfsleiders wel gekend is als zelfstandige bij het RSVZ. De condities voor deze anomalieën zijn nu versoepeld. Er is geen controle meer op het ‘type’ zelfstandige (m.n. gaat het om een zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot). Er wordt vanaf nu enkel nog gecontroleerd of er een loopbaan als zelfstandige (ongeacht het ‘type’) voor de aangeslotene gekend is bij het RSVZ.

Het gaat om volgende anomalieën:

  • AccountState: 630204 

  • EventAccountState: 650206; 650207 

  • Deposit: 640302; 640303

Deze nieuwe lijst van anomalieën is beschikbaar in de sectie ‘Nieuwe releases’.

3) Technische wijziging van anomalie (630204) die statuut als zelfstandige controleert:

Door een technische fout blokkeerde anomalie 630204 ten onrechte bepaalde aangiftes AccountState met evaluatiedatum 01/01/2021 voor aangeslotenen die in 2020 hun zelfstandige loopbaan hebben beëindigd. Deze technische fout is nu opgelost en het is opnieuw mogelijk om deze AccountStates correct aan te geven.

Voor aangiftes die ten onrechte geblokkeerd zijn en beïnvloed worden door de hierboven toegelichte aanpassingen (versoepeling en technische fout), zal er een nieuwe aangifte moeten gebeuren. 

Bedankt voor jullie begrip en alvast onze excuses voor dit ongemak.