BELANGRIJKE UPDATES : PAYMENT

ps

Er is een nieuwe versie van de documentatie voor Payment beschikbaar.  

Een nieuwe versie van aangiftes-instructies, lijst van anomalieën, XSD en PUSH-documentatie is nu beschikbaar.

OVERZICHT VAN BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

Volgende documenten zijn dus al beschikbaar:

[via de sectie ‘Nieuwe releases’ op pensionpro.be]

  • Nieuwe versie van aangifte-instructies: Instructies Payment 01.01

(ook een versie met Track Changes: Instructies Payment 01.01_TC)

  • Nieuwe versie van de XSD-schema van de aangifte: XSD Payment 01.00.01

  • Nieuwe anomalielijst (deel 1 en 2) : Anomalieën Payment 01.01

Deze nieuwe lijst bevat de laatste wijzigingen aan anomalieën, inclusief de nodige aanpassingen voor de toepassing van deze anomalieën op nieuwe betalingen van al lopende prestaties (waarvoor het recht en eventueel eerdere betalingen al vóór 2023 via het Pensioenkadaster zijn aangegeven).

  • Toelichting over mandaten en gebruikersrechten [Geen aanpassingen – versie juli 2021]

  • De aangepaste versie van de al bestaande instructies WAP, Andere WAP, WAPZ-RIZIV-WAPZNP en ZS BL (de delen in deze instructies over de uitbetalingen geschrapt zijn en verwijzen naar de nieuwe aangifte-instructies ; de terminologie [vooral in de hoofdstukken over de mandaten en gebruikersrechten] is aangepast aan de nieuwe termen in de instructies Payment).

[via de sectie ‘Nieuwe releases’ of via ‘Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen’ op pensionpro.be]

  • Nieuwe versie van de data dictionary voor PUSH Payment: Sigedis-DB2P - XSD push Payments_01.01 [alleen beschikbaar in FR]

  • Nieuwe versie van de XSD-schema voor PUSH Payment: XML versie PUSH 3.3.8.1 [PAYMENT]

Volgende documenten worden (zo snel als mogelijk) later nog  toegevoegd:

  • Beschrijving en technische documentatie van het opvolgsysteem (a posteriori controles) en de rapportering

  • Technische documentatie over de simulatie-omgeving