BELANGRIJKE UPDATES : PAYMENT

logo

Vanaf januari 2023 moeten uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen aangegeven worden via db2p.

Vóór de in productie stelling van deze nieuwe aangifte ‘Payment’, zal vanaf 1 juli 2022 een simulatiefase beschikbaar zijn. Tijdens deze simulatiefase zal het mogelijk zijn om aangiftes te simuleren via batch en/of via de online tool. Om deze simulatie van aangiftes zoveel mogelijk te vergemakkelijken, zullen we uw productiegegevens kopiëren naar de simulatieomgeving. U zal dus uw gegevens over de opbouw (bv. aangiftes CreateRegulation, AccountState en EventAccountState) - die op het moment van de kopie beschikbaar zijn in Productie - kunnen gebruiken als basis voor uw aangiften Payment in simulatie (om zo uw betalingen te koppelen aan de eerdere opbouw).

Voor de kopie van PRODUCTIE naar SIMULATIE en de simulatiefase is volgende planning voorzien:

 

Datum

Status

19 MEI 2022 (vanaf 16u)

Sluiten van de PRODUCTIE omgeving & verwerking van de laatste ingediende aangiftes

20 – 27 MEI 2022

(1) Freeze van de databank in PRODUCTIE (na verwerking van de aangiftes in de backlog ingediend vóór 19/5 16u)

(2) Kopie van de PRODUCTIE gegevens naar de SIMULATIE omgeving (inclusief mandaten & autorisaties)

(3) Geen PUSH AffiliateData & OrganizerData

27 MEI 2022

(1) PRODUCTIE terug beschikbaar:

 • verwerking van de aangiftes
 • AffiliateData & OrganizerData: terug wekelijkse verzending volgens normaal ritme

(2) SIMULATIE terug beschikbaar:

 • PULL AffiliateData & OrganizerData (geen PUSH)
 • Consultatie rekening

1 JULI 2022

‘PAYMENT V1’ beschikbaar in SIMULATIE:

 • Batch & online aangifte (aangifte, correctie & annulatie)
 • Online consultatie (aangiftes en betalingsoverzicht)
 • PUSH AffiliateData & OrganizerData (zoals in PROD vandaag)

SEPTEMBER 2022

‘PAYMENT V2’ beschikbaar in SIM:

 • Batch & online aangifte (aangifte, correctie & annulatie)
 • Online consultatie (aangiftes en betalingsoverzicht)
 • PUSH AffiliateData & OrganizerData (met Payment-info + Start/Stop ZIV)
 • PUSH PaymentSlip

JANUARI 2023

‘PAYMENT V2’ beschikbaar in SIM & PROD:

 • Batch & online aangifte
 • Online consultatie (aangiftes en betalingsoverzicht)
 • PUSH AffiliateData & OrganizerData (met Payment-info + Start/Stop ZIV)
 • PUSH PaymentSlip