BELANGRIJKE UPDATES : PAYMENT

logo

Vanaf januari 2023 moeten de uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen aangegeven worden via DB2P.

Vóór de inproductiestelling van deze nieuwe aangifte ‘Payment’, is vanaf juli 2022 een simulatiefase beschikbaar. Tijdens deze simulatiefase is het mogelijk om aangiftes te simuleren via batch en/of via de online tool. Vanaf november 2022 wordt een nieuwe simulatiefase (PAYMENT V3) ingevoerd met enkele aanpassingen m.b.t. de anomalieën en de correctie van een aantal bugs in de online tool.

Deze release bevat de documentatie (aangifte-instructies, het XSD-schema, lijst met anomalieën, etc..) die van toepassing is voor deze derde simulatiefase (PAYMENT V3) die vanaf november 2022 zal beginnen.

OVERZICHT VAN BESCHIKBARE DOCUMENTEN: