Full Push AffiliateData

pensionpro logo

Zoals gepland, gaat versie 3.3.14 van het XSD-schema voor PUSH AffiliateData in productie en starten we de bijhorende ‘full push’ (volledige foto van alle aangeslotenen).

Om deze full push (in productie)  te genereren,  worden tijdelijk de updates van de databank gestopt en de gegevens bevroren op de situatie van 9/1.

Op 11/1 is nog een laatste wekelijkse verzending (weekly push) gestuurd volgens het XSD-schema versie 3.3.11 met alle wijzigingen tot en met 9/1.

Volgende week zullen we dan een full push sturen (met gegevens volgens het XSD-schema versie 3.3.14). Deze full push zal nieuwe gegevens bevatten, zoals een indicatie als de aangeslotene wettelijke samenwoont én voor alle aangeslotenen waarvoor u al het attest ‘volledige loopbaan’ ontving ook de datum waarop de ‘volledige loopbaan’ wordt bereikt.

Tijdens de generatie van de ‘full push’ blijven de gegevens bevroren op de situatie van 9/1. Als u online de persoonlijke gegevens van uw aangeslotenen raadpleegt (pull), dan zal het resultaat maar bijgewerkt zijn tot ten laatste 9/1.

Als alles goed gaat, zal u deze ‘full push’ begin volgende week ontvangen.

Zodra de ‘full push’ naar iedereen is verzonden, zullen we de databank opnieuw activeren en zullen de gegevens worden bijgewerkt. Vanaf dan zullen terug de meest recente gegevens beschikbaar zijn bij de online consultaties (pull) van AffiliateData.

Zodra de gegevens terug up-to-date zijn, zullen we een nieuwe wekelijkse verzending (weekly push AffiliateData) versturen, vanaf nu met de gegevens volgens het XSD-schema versie 3.3.14. De eerste wekelijkse verzending bevat alle wijzigingen sinds 1/9/2023.

Vanaf nu zullen de volgende wekelijkse verzendingen dus informatie bevatten over:

  • gewijzigde situatie i.v.m. het wettelijke samenwonen

  • attest ‘volledige loopbaan’ mét datum waarop de volledige loopbaan wordt bereikt (als aangeslotene op pensioen gaat of sterft)

  • gewijzigde gegevens i.v.m. de betalingen (zoals BenefitData en PaymentData)

  • én alle wijzigingen in de persoonlijke gegevens van rentegenieters.