NIEUWE ANOMALIELIJST IS BESCHIKBAAR

PensionPro

Er zijn nieuwe anomalielijsten beschikbaar voor de velden WAP en Andere WAP. We hebben volgende aanpassingen doorgevoerd:

1. Versoepeling van condities voor aantal anomalieën ‘datakwaliteit’:

Begin dit jaar werden nieuwe anomalieën toegevoegd om de datakwaliteit te verbeteren. Een aantal anomalieën zijn geïmplementeerd om te controleren of de inrichter van de regeling gekend is als RSZ-werkgever. De condities voor deze anomalieën zijn nu versoepeld (soepelere termijnen op moment van controle). Het gaat om volgende anomalieën:

  • WAP (CreateRegulation) : 110214 ; 110215
  • WAP (UpdateRegulation) : 130412 ; 130413
  • WAP (AccountState) : 210112
  • Andere WAP of AWAP (CreateRegulation) : 700305
  • Andere WAP of AWAP (UpdateRegulation) : 710304

2. Aanpassing condities van  anomalieën 130412 en 130413 [domein WAP (UpdateRegulation)] en toevoeging van twee nieuwe anomalieën 130414 en 130415:

Naast bovenstaande versoepelingen, zijn ook de condities voor de blokkerende anomalieën 130412 en 130413 aangepast zodat ze enkel nog van toepassing zijn op ‘actieve’ en niet-beperkte regelingen. Met het oog op de controle van de ‘passieve’, ‘afgesloten’ of ‘beperkte’ regelingen hebben we twee nieuwe niet-blokkerende anomalieën (warnings) geïmplementeerd (gericht op dezelfde controle).