PAYMENT: Technische interventie door FPD op 25/06 waardoor de verwijzing naar een PK-recht wordt verhinderd

Op 25/06/2024 zal er een technische interventie plaatsvinden bij de SFPD waardoor de verwijzing naar een (lopend) PK-recht wordt verhinderd. Dit heeft gevolgen voor zowel de aangiften die via de front end als via batch worden ingevoerd.

Via de front end krijgt u een foutmelding als u een betaling probeert aan te geven op basis van een PK-recht. Per batch geldt dat als u een betaling invoert met verwijzing naar een PK-recht, de verwerking van uw aangiften langer duurt omdat wij moeten wachten op de reactivering van de SFPD-dienst (normaal gepland op 26/06/2024 's ochtends) .