UPDATE : Vertraging bij de verwerking van de aangiftes in Productie

logo plume

Zoals geweten, hebben we op onze productie omgeving sinds begin juni meerdere problemen ondervonden dewelke een vertraging bij de behandeling van de aangiftes ‘AccountState’ hebben veroorzaakt.

Wat betreft de technische kant zijn de problemen begonnen bij het ontvangen en verwerken van talrijke erg grote bestanden net voor de deadline van de aangiftes ‘Deposit’. De verwerking van deze hoeveelheid aan grote bestanden heeft meer tijd in beslag genomen omwille van een aantal nieuwe controles die externe web services aanroepen. Bovendien hebben er zich buiten onze wil om andere externe technische problemen voorgedaan dewelke ons niet in staat hebben gesteld de achterstand goed te maken.

We hebben desalniettemin de voorbije weken meerdere technische noodmaatregelen getroffen die ondertussen hun doeltreffendheid hebben bewezen. De backlog wordt zo momenteel dan ook sneller weggewerkt. We ondernemen ondertussen ook een diepgaande refactoring van het verwerkingssysteem van de aangiftes. Deze zal meer parallellisatie voorzien teneinde dit soort van problemen in de toekomst te vermijden.

Betreffende het respecteren van de deadline van 31/08 zullen we de backlog opvolgen met FSMA, waar men op de hoogte is van de problematiek. De controles van FSMA baseren zich op de datum van aangifte en niet op de verwerkingsdatum. De rapporten die we hen zenden voor de controles zullen dus rekening houden met de situatie.

Naast de genomen maatregelen raden wij u evenwel aan om:

  1. niet te wachten tot de laatste weken voor de maand juni of augustus met de aangiftes ‘Deposit’ van het jaar N-1 en de aangiftes ‘Accountstate’ van 1/1.
  2. uw aangiftes te spreiden over meerdere verschillende bestanden (met een andere naam)(maximum 100.000 aangiftes per bestand) teneinde de verwerking niet te blokkeren.
  3. uw  aangiftes tijdig in te voeren rekening houden met het feit dat bij de verwerking van een bestand het mogelijk is dat blokkerende anomalieën er voor kunnen zorgen dat u bepaalde aangiftes opnieuw zal moeten indien en dat nog steeds voor de deadline.
  4. rekening te houden dat, afhankelijk van de grootte van het bestand, de behandeling meerdere dagen in beslag kan nemen.