• Voordat u een aangifte kunt doen, moet uw entiteit door ons erkend zijn als openbare werkgever

  • Voordat u een aangifte kunt doen, moet uw entiteit door ons erkend zijn als openbare werkgever

   Om uw DB2P-aangiften te kunnen indienen, moet uw entiteit voorkomen op de lijst van overheidswerkgevers

   Is uw entiteit in deze lijst opgenomen? Dan wordt u de hoedanigheid van overheidswerkgever automatisch toegewezen en hoeft u zelf niets te doen. 

   Is uw entiteit niet in deze lijst opgenomen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons Contactcenter: db2p@sigedis.fgov.be of via ons contactformulier

 • Verplichte registratie van niet-geëxternaliseerde publieke pensioentoezeggingen

  • Verplichte registratie van niet-geëxternaliseerde publieke pensioentoezeggingen

   Publieke pensioentoezeggingen die niet zijn geëxternaliseerd bij een pensioeninstelling en die gebruik willen blijven maken van de vrijstelling tot externalisering zoals bepaald in art. 136, § 3 IBP Wet (zoals gewijzigd door de Wet 30 maart 2018), moeten ten laatste op 31/12/2018 worden aangegeven in DB2P.

   De aangifte-instructies beschrijven de aangifteverplichtingen voor alle aanvullende pensioenregelingen binnen het toepassingsgebied van de databank (zie hieronder). Naast de instructies kan u ook een eenvoudigere handleiding raadplegen om u te helpen bij uw aangifte.  De handleiding beschrijft enkel de registratie van de aanvullende publieke pensioentoezegging waarvoor de deadline 31/12/2018 is. 

 • Aangifte-instructies

  • Aangifte-instructies

   De aangifte-instructies beschrijven de gegevens die moeten worden aangegeven aan DB2P. Deze instructies zijn het resultaat van een samenwerking tussen de verschillende partners van het project. Een werkgroep samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders bepaalt dus de inhoud van de databank. De instructies die in deze werkgroep voorbereid worden, worden voorgelegd ter goedkeuring aan het Beheerscomité van de KSZ.

   De wijzigingen van de aangifte-instructies worden steeds gecommuniceerd via deze webpagina, en de mailinglijst.