Nieuwsfeed

Informatieveiligheid

Elke pensioen- en solidariteitsinstelling die belast is met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (KB 15/10/2004), en die gegevens uitwisselt met het netwerk van de sociale zekerheid, moet een systeem voor het beheer van de informatieveiligheid opzetten en organiseren.