28/10 – Update PUSH

logo pensionpro

Push PaymentSlip in Simulatie:

Na de verzending van de 1ste Push PaymentSlip in Simulatie hebben we enkele problemen geconstateerd. Sommige pensioeninstellingen hebben de door Sigedis meegedeelde verzending niet ontvangen en andere hebben geen correct bestand ontvangen.

We verzoeken dus de pensioeninstellingen om deze 1ste Push PaymentSlip te weigeren. Begin november wordt een nieuwe verzending gedaan voor de PaymentSlip van "september 2022" (vastgesteld op 15/10/2022).

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.