Belangrijke informatie: PUSH OrganizerData

Logo PensionPro.be

Na de eerste volledige verzending (‘Full PUSH’) van OrganizerData op 13/07/2021 hebben verschillende pensioeninstellingen moeilijkheden ondervonden bij de verwerking van de meegedeelde bestanden. Om de pensioeninstellingen in staat te stellen de nodige aanpassingen door te voeren, zal de start van de wekelijkse verzending (‘Weekly PUSH’) (ten minste) worden uitgesteld tot de week van 26/07/2021.

Een nieuwe volledige verzending (‘Full PUSH’) in september is mogelijk indien de pensioeninstellingen dit nodig achten.

De nieuwe (blokkerende) anomalieën  die controleren of een inrichter een actieve onderneming en/of een RSZ-werkgever is, zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Want bij deze controles houden we rekening met het moment waarop de informatie over de inrichters beschikbaar is gesteld aan de pensioeninstellingen. De termijnen die worden toegepast in de blokkerende anomalieën zullen worden aangepast (we zullen niet rekenen vanaf de eerste ‘full push’ verzonden in juli, maar vanaf een latere datum).