BELANGRIJKE UPDATES : PAYMENT

logo

Technische documentatie voor de toegang tot de Payment aangifte

Pensioeninstellingen vinden in dit document bereikbaar hier alle nodige informatie (toegang, bestandsnamen, communicatiekanalen, enz.) over de toegang tot de online-toepassingen & batchaangiftes van DB2P en meer in het bijzonder voor de aangifte van een uitbetaling van geëxternaliseerde aanvullende pensioenen.

Er volgt nog een gebruikershandleiding voor de online toepassing “Payment”.