13/10 – Belangrijke updates

logo

Push AffiliateData: Aanpassing van het XSD-schema

Een nieuwe versie van het XSD-schema (versie 3.3.17) is nu beschikbaar. Deze nieuwe versie bevat aanpassingen voor de tak FCPIContributionMaxima en FiscalData. Deze wijzigingen worden hier weergegeven in de XSD-documentatie (Data Dictionary).

FCPIContributionMaxima:

1. Er is een attribuut CalculationDate toegevoegd aan het veld Parameters. Dit attribuut geeft de datum aan waarop de parameters voor FCPIContributionMaxima zijn verkregen.

2. Er is een subelement AccountList toegevoegd aan het veld Regulation. Dit subelement bevat de lijst van rekeningen (Account) van de aangeslotene die aan de regeling gekoppeld zijn.

Vanwege deze nieuwe wijzigingen zal er een nieuwe simulatiefase plaatsvinden voordat de release in productie gaat. Deze simulatiefase zal starten vanaf eind oktober 2023 tot eind januari 2024. Een concrete planning wordt later bekendgemaakt.

 

FiscalData:

Het element EffectiveActive is nu opgenomen in een algemeen element EffectiveActiveData dat de volgende velden bevat:

1. EffectiveActive [AS IS] = informatie over of de aangeslotene al dan niet actief is gebleven tot pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop aan de vereisten voor een volledige loopbaan is voldaan.

2. ReferenceDate [NIEUW] = de datum waarop wordt gecontroleerd of de aangeslotene 'effectief actief' is gebleven.

3. ReferenceDateType [NIEUW] = geeft aan op basis van welke datum de voorwaarde 'effectief actief' wordt gecontroleerd.

Opmerking: het veld EffectiveActiveData wordt vanaf begin 2024 in productie gecommuniceerd.
Een concrete planning voor de verzending van deze informatie in productie zal later worden meegedeeld.

 

Pull PaymentData: Zoeken naar gerelateerde personen

Bij de opzoeking van de persoonlijke gegevens van de aangeslotene en rentegenieters via de online tool Payment is het nu ook mogelijk om de verwanten te raadplegen. Deze functionaliteit is bedoeld om pensioeninstellingen te helpen bij het vinden van de begunstigde van een overgedragen pensioenuitkering.