13/10 - Belangrijke updates: VAPZ-calculator

logop

Belangrijke updates: VAPZ-calculator

Een nieuwe (gedeeltelijke) verzending van de VAPZ-calculator (FCPIContributionMaxima) werd uitgevoerd in SIMULATIE op 10/11/2023. Deze nieuwe verzending houdt rekening met de wijzigingen die op 13/10 zijn gecommuniceerd (toevoeging van het attribuut CalculationDate en het veld AccountList).

Er worden ook nieuwe wijzigingen verwacht in de codes met betrekking tot de zelfstandigenstatus:

  1. Het veld ContributionCode zal nu ook code 105 bevatten: " Gehuwde vrouw of weduwe - art.37 Student, politiek mandaat". Deze code komt overeen met een assimilatie van activiteit in bijberoep.

  2. Het veld SelfEmployedQuality zal nu ook code 300 bevatten: "Art. 12". Deze code komt overeen met de situatie waarin de man die zijn vrouw bijstaat of vervangt in de uitoefening van haar functie, in haar plaats wordt beschouwd als de bijdrager. Deze code verwijst alleen naar situaties waarin art. 12 vóór 1/10/1985 is ingeroepen.

Deze wijzigingen zijn opgenomen hier in de documentatie XSD (Data Dictionary) en in de nieuwe versie van het XSD-schema (versie 3.3.18).

Om deze nieuwe codes te testen, zal een laatste (gedeeltelijke) verzending van de VAPZ-calculator (FCPIContributionMaxima) worden uitgevoerd eind november in SIMULATIE, voorafgaand aan de eerste verzending in PRODUCTIE gepland eind januari 2024.