BELANGRIJKE UPDATE: nieuwe PUSH/PULL "Monitoring Payment"

image

Vanaf 2024 lanceert Sigedis een nieuwe geautomatiseerde monitoringtool voor aanvullende pensioendossiers.

Deze nieuwe tool heeft verschillende doelstellingen:

  1. Informatie over de opbouw en uitbetaling samen voegen, zodat pensioeninstellingen een beter inzicht krijgen in de evolutie van de aanvullende pensioenrechten die zij  beheren.

  2. Het opsporen van "vergeten pensioenrechten" zodat aangeslotenen een overzicht krijgen van hun nog niet uitbetaalde aanvullende pensioenrechten, en om pensioeninstellingen vooraf te informeren zodat zij deze gevallen kunnen controleren.

  3. Controleren of de aanvullende pensioendossiers volledig en correct zijn, zodat eventuele onregelmatigheden kunnen worden opgespoord en de pensioeninstellingen kunnen worden geïnformeerd.

Deze nieuwe tool zal gepaard gaan met nieuwe gegevensuitwisselingen (PUSH en PULL) van Sigedis naar de pensioeninstellingen (en hun gemandateerde).

Een nieuwe versie van het PUSH XSD-schema (versie 4.1) is nu beschikbaar. Deze nieuwe versie bevat een nieuwe tak: PaymentMonitoring. Hier vindt u documentatie met alle informatie over deze nieuwe gegevensuitwisseling: context, proces- en scopeoverzicht, mandaatbeheer, uitgevoerde controles, XSD-structuur en data dictionary.

Belangrijk: dit nieuwe project zal geleidelijk worden uitgevoerd. De eerste fase van implementatie heeft alleen betrekking op:

  • Aansluitingen met opbouw- en/of uitbetalingsgegevens betreffende de domeinen WAP, AWAP-WAPW, WAP Bedrijfsleider (ZS) en WAPZ-RIZIV-WAPZNP.

  • Het opsporen van onregelmatigheden met betrekking tot ontbrekende betalingen (met name i.k.v. de "vergeten rechten brief”), maar ook met betrekking tot opbouw gegevens die nog onvolledig zijn op het moment van uitbetaling (zie lijst van controles beschreven in punt 5 van de documentatie).

  • Een mandaatbeheersysteem dat beperkt is tot de toekenning van een volledig mandaat (volledige toegang tot alle dossiers van een Registrant).

Volgende indicatieve planning wordt opgesteld voor de implementatie van de gegevensuitwisselingen in productie:

  • Week van 29/04/2024: lancering van de onlinetoepassing in productie (toepassing die zowel raadpleging als toewijzing van mandaten mogelijk maakt).

  • Week van 13/05/2024: eerste PUSH in productie.

  • Verzending van de "vergeten rechten brief" naar de burgers vanaf eind oktober 2024.

(Deze planning moet nog worden gevalideerd door de DB2P-werkgroep).