BELANGRIJKE UPDATE: Push/Pull AffiliateData

logo

Er worden nieuwe wijzigingen aangebracht aan de PUSH/PULL AffiliateData. Deze wijzigingen zullen in 2 verschillende fasen worden ingevoerd. Op verzoek van pensioeninstellingen (om opeenvolgende ontwikkelingen te voorkomen) zijn de wijzigingen voor deze 2 fasen echter al in de documentatie en het XSD-schema opgenomen.

Scope van fase 1:

  • Mededeling of de aangeslotene wettelijk samenwoont;
  • Uitbreiding van de scope van de berekening voor de volledige loopbaan (geen filter meer op de leeftijd van 65 jaar);
  • Mededeling van de datum waarop de volledige loopbaan wordt bereikt (naast de vermelding ‘CareerCompleted’);
  • Mededeling van uitbetalingsgegevens: BenefitData & PaymentData.

 

Scope van fase 2*:

  • Raadpleging van de ‘verwanten’ van een overleden aangeslotene voor het bepalen van de begunstigden van een overlijdenprestatie (enkel via een online consultatie ‘PULL’).
  • Informatie over de maximale bijdrage aan het VAPZ dat een aangeslotene voor een bepaald jaar kan opbouwen;
  • Mededeling van het rekeningnummer van de aangeslotene voor de uitbetaling van het aanvullend pensioen (mits instemming van de aangeslotene);
  • Mededeling (in het kader van de bepaling van het belastingtarief) of de aangeslotene ‘effectief actief’ is geweest;

* Aangezien deze fase afhankelijk is van een aantal gegevens van externe partners, zal de datum van effectieve implementatie afhangen van wanneer deze gegevens beschikbaar zullen zijn voor Sigedis.

 

Nuttige documentatie:

 

Indicatief schema van wijzigingen:

Timing

Type van communicatie

Omgeving

November 2022

PULL – [fase 1]

Simulatie

FULL PUSH – [fase 1]

wekelijkse PUSH – [fase 1]

Januari 2023

FULL PUSH – [fase 1]

Productie

PULL – [fase 1]

wekelijkse PUSH – [fase 1]

2023
[TO BE DEFINED]

[fase 2]

Simulatie & Productie