BELANGRIJKE UPDATES

1. Gegevensuitwisseling van Sigedis naar pensioeninstellingen (PUSH/PULL)

Er is een nieuwe versie van XSD-schema en documentatie beschikbaar

Vanaf begin volgend jaar (2021), zullen er nieuwe gegevens worden doorgestuurd naar de pensioeninstellingen via ons ‘PUSH/PULL’-kanaal.

Het gaat in eerste instantie om een uitbreiding van PUSH/PULL AffiliateData met informatie over het toe te passen fiscale tarief bij de uitbetaling van aanvullende pensioenen. Volgende velden worden toegevoegd:

 • CareerCompleted: geeft aan of de aangeslotene de leeftijd heeft bereikt waarop de voorwaarden van een ‘volledige loopbaan ‘ zijn vervuld.
 • EffectifActive: opgelet, dit veld wordt enkel voorzien in XSD, maar zal nog niet uitgewisseld worden. De concrete invulling en planning zijn nog niet beschikbaar.

Voor de release van deze aanpassingen aan PUSH/PULL AffiliateData is volgende planning voorzien:

 • Start van de wekelijkse verzendingen vanaf eind januari 2021
 • ‘Full push’ verzending: eind maart 2021 (Belangrijk! Vanaf april 2021 zullen FPD-loketten geen attesten meer afleveren)

In tweede instantie, zal een nieuwe tak ‘OrganizerData’ toegevoegd worden aan de XSD voor de push verzendingen. Via deze uitwisseling bezorgen we actuele gegevens over de inrichter van de regeling aan de uitvoerende pensioeninstellingen, bv. stopzetting van activiteit, fusie of schrapping als werkgever.

Voor de release van deze nieuwe tak OrganizerData is volgende planning voorzien:

 • Start van de wekelijkse verzendingen vanaf maart 2021
 • ‘Full push’ verzending: mei 2021

 

2. Nieuwe anomalieën op de aangiftes (in alle domeinen) 

Er zijn nieuwe anomalielijsten beschikbaar (voor alle domeinen). Deze lijsten bevatten nieuwe anomalieën voor de aangiftes AccountState en LimitedAccountState.

Later zullen volgt nog een tweede publicatie van aangepaste anomalielijsten met anomalieën voor de aangiftes EventAccountState, CreateAccount (WAPZ) Create & UpdateRegulation en Deposit.

Om de datakwaliteit in DB2P te verbeteren, werden nieuwe controles besproken en gevalideerd in de werkgroep DB2P. Deze anomaliecontroles moeten foutieve aangiftes vermijden, bv. een aangifte AccountState voor een actieve aangeslotene binnen een regeling waarvan de inrichter niet langer ‘actief’ is (bv. n.a.v. een faillissement), of voor overleden of al gepensioneerde mensen, …

Voor de implementatie van deze anomalieën is volgende planning voorzien:

 • Anomalieën op aangiftes AccountState en LimitedAccountState (voor alle domeinen): eind december 2020
  (voor aangiftes met EvaluationDate vanaf 2021)
 • Anomalieën op aangiftes EventAccountState, CreateAccount (WAPZ), Create & UpdateRegulation en Deposit (voor alle domeinen): januari 2021
  (voor aangiftes met EvaluationDate, ApplicationDate of DepositDate vanaf 2021)

 

3. Timing voor de volgende gegevensuitwisselingen van Sigedis naar de pensioeninstellingen (wekelijkse verzending van de huidige AffiliateData) 

Voor de wekelijkse verzendingen AffiliateData (huidige versie) wordt de komende weken volgend schema voorzien

Wekelijkse verzending AffiliateData in week van:

Status:

7/12

Verzending voorzien

14/12

Geen verzending

(Omwille van een technische interventie door FPD van haar systemen van 10/12 tot 14/12, zijn de gegevens over de wettelijke pensioendata tijdelijk niet beschikbaar)

21/12

Verzending (met alle wijzigingen sinds vorige verzending)

28/12

Geen verzending (kerstvakantie)

4/1/2021

Terug verzending volgens normale, wekelijkse ritme

Opgelet: online consultatie van AffiliateData (via PULL) blijft wel mogelijk, maar de wettelijke pensioendata zullen tijdelijk (van 10/12 tot 14/12) niet geactualiseerd worden en de vroegst mogelijke pensioendatum zal niet beschikbaar zijn.

 

4. Mypension.be

Waarschijnlijk zal mypension.be (en dus ook het luik ‘mijn aanvullend pensioen’) niet beschikbaar zijn op volgende momenten (o.w.v. de technische interventie door FPD (cf. supra):

 • Donderdag 10/12 van 18u tot 24u
 • Vrijdag 11/12 van 18u tot 24u
 • Zaterdag 12/12 van 00u tot 12u