BELANGRIJKE UPDATES

logo

Vanaf 2023 moeten uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen ook aangegeven worden via db2p.

De unieke en multifunctionele aangifte Payment treedt in werking vanaf 1 januari 2023 voor alle uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen. Voor wat betreft de tweedepijleruitbetalingen die zijn onderworpen aan de solidariteitsbijdrage en/of de ZIV-inhouding zal deze aangifte Payment via db2p de aangifte aan het Pensioenkadaster vervangen.

De aangifte-instructies voor de tweedepijleruitbetalingen zijn vanaf nu beschikbaar op onze website in de sectie ‘Nieuwe releases’. Ook het bijhorende XSD-schema, de lijst met anomalieën en een toelichting over de mandaten kunnen hier geraadpleegd worden.

Als gevolg van de nieuwe aangifteverplichtingen zal ook de gegevensuitwisseling van Sigedis naar de pensioeninstellingen uitgebreid worden. Sigedis zal maandelijks een betaaloverzicht opmaken van de bedragen (solidariteitsbijdragen en ZIV-inhoudingen) die de pensioeninstelling moet doorstorten aan de Federale Pensioendienst. Deze betaaloverzichten zullen online raadpleegbaar zijn én worden maandelijks doorgestuurd via het al bestaande push-kanaal (zoals o.a. PUSH AffiliateData en OrganizerData). Het XSD-schema en de data dictionary voor deze PUSH zijn nu ook beschikbaar.

 

OVERZICHT VAN BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

1.     Volgende documenten zijn dus al beschikbaar:

[via de sectie ‘Nieuwe releases’ op pensionpro.be]

 • aangifte-instructies: Instructies Payment 01.00

 • XSD-schema van de aangifte: XSD Payment 01.00.00

 • anomalielijst deel 1: Anomalieën Payment 01.00 [momenteel alleen beschikbaar in FR]

 • toelichting over mandaten en gebruikersrechten (m.n. slides met voorbeelden) [momenteel alleen beschikbaar in FR]

[via de sectie ‘Nieuwe releases’ op pensionpro.be en via de db2p-website]

 • data dictionary voor PUSH Payment: Sigedis-DB2P - XSD push Payments_01.00 [alleen beschikbaar in FR]

 • XSD-schema voor PUSH Payment: XML versie PUSH 3.3.8

2.    Volgende documenten worden (zo snel als mogelijk) later nog  toegevoegd:

 • NL/FR vertaling van reeds beschikbare documenten.

 • De aangepaste versie van de al bestaande instructies WAP, Andere WAP, WAPZ-RIZIV-WAPZNP en ZS BL (de delen in deze instructies over de uitbetalingen moeten geschrapt worden en verwijzen naar de nieuwe aangifte-instructies & de terminologie [vooral in de hoofdstukken over de mandaten en gebruikersrechten] moet worden aangepast aan de nieuwe termen in de instructies Payment).

 • Deel 2 van de anomalielijst bij de aangifte Payment m.b.t. nieuwe betalingen van al lopende prestaties (waarvoor het recht en eventueel eerdere betalingen al vóór 2023 via het Pensioenkadaster zijn aangegeven)

 • Beschrijving en technische documentatie van het opvolgsysteem (a posteriori controles) en de rapportering

 • Technische documentatie over de simulatie-omgeving