BELANGRIJKE UPDATES : PAYMENT

Vanaf januari 2023 moeten uitbetalingen van tweedepijlerpensioenen aangegeven worden via DB2P.

Vóór de inproductiestelling van de nieuwe aangifte ‘Payment’ zal vanaf 1 juli 2022 een simulatiefase beschikbaar zijn. Tijdens deze simulatiefase zal het mogelijk zijn om aangiftes te simuleren via batch en/of via de online tool.

Planning en documentatie release  voor SIMULATIE & PRODUCTIE: 

Release

Scope

Documentatie

‘PAYMENT V1’ beschikbaar in SIMULATIE vanaf 1 JULI 2022

Aangifte (+ correctie & annulatie) van uitbetalingen:

 • voor een recht gekoppeld aan een DB2P-opbouw

 • voor een bestaand recht in PK

 • voor een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging)

Documenten Release SIMULATIE V1 (juli 2022)

‘PAYMENT V2’ beschikbaar in SIMULATIE vanaf september 2022

Aangifte (+ correctie & annulatie) van uitbetalingen:

 • voor een recht gekoppeld aan een DB2P-opbouw

 • voor een bestaand recht in PK

 • voor een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging)

 • voor bepaalde niet-geëxternaliseerde pensioentoezeggingen [categorieën te bepalen]

(+ toevoeging van een nieuw veld 'TaxableAmount' om het bedrag vatbaar voor voorheffing mee te delen)

Documenten volgen

‘PAYMENT V2’ beschikbaar in SIMULATIE & PRODUCTIE vanaf januari 2023

Aangifte (+ correctie & annulatie) van uitbetalingen:

 • voor een recht gekoppeld aan een db2p-opbouw

 • voor een bestaand recht in PK

 • voor een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging)

 • voor bepaalde niet-geëxternaliseerde pensioentoezeggingen [categorieën te bepalen]

(+ toevoeging van een nieuw veld 'TaxableAmount' om het bedrag vatbaar voor voorheffing mee te delen)

Documenten volgen

 

Deze release bevat de documentatie (aangifte-instructies, het XSD-schema, lijst met anomalieën, etc..) die van toepassing is voor deze eerste simulatiefase (Payment V1) die op 1 juli 2022 zal beginnen.

OVERZICHT VAN BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

Volgende documenten zijn  al beschikbaar:

[via de sectie ‘Nieuwe releases’ of ‘Alle documenten’ op pensionpro.be]

 

[via de sectie ‘Alle documenten’ of via ‘Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen’ op pensionpro.be]

[via de sectie ‘Alle documenten’ op pensionpro.be]