Zijn verbeteringen beperkt in de tijd ?

U kan steeds een aangifte in DB2P verbeteren. Verbeteringen zijn niet beperkt in de tijd.

De gebruikers van de databank (o.a. RSZ, FSMA en FOD Financiën) zijn echter niet verplicht om rekening te houden met verbeteringen of annuleringen die zijn doorgevoerd na het uiterlijke moment waarop de gegevens volgens de instructies in DB2P aanwezig hadden moeten zijn.