Wat betekent de afwezigheid van een ApplicationDate in een aangifte CreateRegulation ná 31/12/2012?

De ApplicationDate is niet verplicht voor regelingen die vóór 01/01/2013 in werking zijn getreden. In de aangifte-instructies DB2P is een overgangsmaatregel gedefinieerd voor de ApplicationDate van de regelingen met een RegulationCategory gelijk aan CollectivePension, PersonalPensionAgreement of EmployerSolidarity. De ApplicationDate dient niet ingevuld te worden indien de betrokken regeling in werking is getreden vóór 01/01/2013. Binnen de geldende aangiftetermijnen is het mogelijk dat zo een regeling ook nog ná 31/12/2012 wordt aangegeven. Dat betekent dat indien de ApplicationDate van een regeling die wordt aangegeven ná 31/12/2012 niet meegedeeld wordt in de aangifte CreateRegulation, deze regeling zal geacht worden in werking te zijn getreden vóór 01/01/2013.

Voor regelingen die in werking zijn getreden ná 31/12/2012 is de ApplicationDate wel verplicht mee te delen in de aangifte CreateRegulation.