Moet er een aangifte Deposit worden aangegeven indien er in het afgelopen jaar geen premiestorting is gebeurd?

Ook indien u in het afgelopen jaar geen premiestorting heeft ontvangen (cf. Contribution holiday), dient toch een aangifte Deposit te worden ingediend. De waarde voor het veld DepositAmount dient dan gelijk te zijn aan ‘0 EUR’ en de waarde voor het veld ActualDepositDate kan dan gelijk zijn aan bv. ’31-12-2010’.